Bundesweite Anti-Atom-Aktion
am 16. November

 
http://atomalarm.info/